آموزش پیشرفته نرم‌افزار MATLAB

در این دوره سعی خواهد شد تا محاسبات پیشرفته عددی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار تخصصی MATLAB و همچنین نحوه کدنویسی پیشرفته با این نرم‌افزار بررسی شود