آموزش مقدماتی نرم افزار MATLAB

در این دوره سعی خواهد شد معرفی نرم افزار و قابلیت‌های آن و دستورات پایه در این نرم افزار آموزش داده شود.